NADA kursus (øreakupunktur)

NADA kursus (øreakupunktur)

Tid: 21., 22. og 23. januar 2020 fra kl. 8.30-16.30 og der vil blive en opfølgende dag, dato følger senere.

Sted:
FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J

Kurset er for 24 deltagere og ved mere end 24 tilmeldte vil der ske lodtrækning, derfor er deadline for tilmelding allerede den 1. november 2019, af hensyn til at flere sikkert skal søge ferie, afspadsering eller tjenestefri.

 

KURSET ER ET DIPLOMGIVENDE KURSUS I NADA-METODEN. DELTAGERNE BEHØVER IKKE AT HAVE KENDSKAB TIL AKUPUNKTUR I FORVEJEN. KURSERNE ER ANERKENDTE AF NADA INTERNATIONAL OG UDFØRES AF GODKENDTE INSTRUKTØRER. NADA-KURSET GIVER MULIGHED FOR AT BENYTTE  ADAAKUPUNKTUR INTERNATIONALT.

Kurset indeholder en grundig indføring i NADA-akupunktur og hvordan denne behandlingsformanvendes. Såvel orientalske som moderne medicinske forklaringsmodeller gennemgås med henblik på at forklare NADA-metodens virkning. Metodens mange indikationer gennemgås. Kurset lægger især vægt på NADA som en recovery-metode, som hjælper med stabilitet og indlæring. Kursisten vil efter kurset have lært at kunne anvende metoden i praksis.
Kursisterne vil lære enkelte supplerende punkter til NADA-metoden.
Akupunkturkendskab er ikke en forudsætning for deltagerne. Deltagerne skal træne stikteknik på hinanden. Kursisterne skal deltage i hele undervisningen for at få diplom.
Metoden skal opfattes som et supplement til anden behandling. Nada-metoden er beregnet til at indgå i et samspil med anden relevant behandling og fungerer bedst i denne sammenhæng.
Al undervisningsmateriale er på dansk. Dog kan der blive vist engelske og tyske filmklip.
Læs mere på www.nada-danmark.dk.

Klubben dækker ikke daglønstab. Der er en egenbetaling på 1.250 kr. som skal betales når du får meddelelse om at du er optaget på kurset (kort tid efter deadline).

Der serveres morgenkaffe med rundstykker, og frokost i kantinen.

Tilmelding - eller afbud

Deadline for tilmelding er 1. november 2019.

Tilmelding
Afbud