Læserbrev

Sendt til Jyllands-Posten
den 15. december 2016

Jyllands-Posten valgte ikke at bringe den.

Hvem skal stå for pleje og omsorg i fremtiden

Af social- og sundhedsassistenter Annie Schacht, Heidi Hornshøj, Hanne Elkjær

Når man gennem den sidste tid har fulgt med i den såkaldte ”massakre” af Social - og sundhedsassistenterne på sygehusene, kan man godt blive meget mistænkelig på den” faggruppe” man har valgt til at lede vores hospitaler og institutioner i Danmark.

Dansk sygeplejeråd har tidligere udtalt – at ”selvfølgelig ansætter og foretrækker vi vores egne faggrupper”.

Nepotisme:
uretmæssig begunstigelse af familie eller venner, især i forbindelse med besættelse af stillinger.

Men hvem skal så være dommer – eller den ”voksne” - i denne vigtige armlægning om stillingerne – hvem skal kunne skære igennem og vælge en rimelig fordeling af disse stillinger. Det er der berøringsangst for, og derfor må det ske fra det politiske system – selv vores øverste ledelserne kigger på egen faggruppe, og ikke mærkeligt - dem kender man jo bedst – men er det rimeligt?

Der findes mange dygtige og kompetente sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter – men når der kun fokuserer på den ene faggruppe – ser man ikke på hvilke kompetencer der er behov for til at løse opgaven – men på egen vinding.

Det danske sundhedsvæsen har brug for de bedste medarbejdere – som har den faglighed og robusthed, som er forudsætning for, at arbejde mange år på sundhedsområdet..

Det kan godt være at ledelsen siger, at man vil Social og Sundhedsassistenterne, men når de lokale ledelser dyrker nepotismen og ansætter nyuddannede sygeplejersker – og sågar sygeplejerske studerende som vikarer – når deres ønsker og tanker ikke langt ud – en reduktion på 30 % af Social og sundhedsassistenterne indenfor de sidste år

Der skal og er brug for begge faggrupper til fremtidens opgaver.