Læserbrev

Bragt i Jyllands-Posten den 19. december 2016

Social- og sundhedsassistenterne skal naturligvis pleje patienterne på sygehusene.

Social- og sundhedsassistenterne er uddannede til at varetage den grundlæggende og specielle pleje af patienterne på sygehusene, derfor er det uforståeligt, at de midtjyske sygehuse sparer så voldsomt på plejepersonalet, for i vore dage er det kun de mest plejekrævende patienter, som er indlagt. Et stort fokus på dagkirurgi, andre ambulante behandlinger og korttidsindlæggelser betyder, at man populært sagt ikke er indlagt på et midtjysk sygehus, hvis man selv kan hente et glas vand.

Alligevel er sygehussengene ikke tomme. De er fyldt med patienter, som altså typisk har brug for meget sygepleje, overvågning og observationer, og det er derfor uforsvarligt, at sygehusene har valgt at spare særligt meget på social- og sundhedsassistenterne. For mens andre faggrupper for eksempel har fokus på ny teknologi og nye behandlinger, så er den grundlæggende og specielle patientpleje social- og sundhedsassistenternes spidskompetence. 

Alligevel har de midtjyske sygehuse færre og færre social- og sundhedsassistenter ansat. De seneste tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor viser, at Region Midtjylland i december 2011 havde hele 12,4 % færre social- og sundhedsassistenter ansat, end regionen havde bare et år før, det vil sige i december 2010. Til sammenligning faldt antallet af regionalt ansatte sygeplejersker 3,1 % i samme periode, mens der blev 4,5 % flere underordnede læger.

Det er naturligvis godt at have fokus på hurtig og effektiv patientbehandling. Men det er trist, hvis de indlagte patienter bliver syge igen, fordi de mangler pleje. Det kan for eksempel være liggesår, fordi de ikke bliver vendt ofte nok, eller mangel på væske og i værste tilfælde underernæring, hvis de ikke selv er i stand til at tage noget at drikke.

Derfor er de ensidige besparelser på sygehusenes social- og sundhedsassistenter uansvarlige, og derfor bør de stoppe nu.  

Venlig hilsen
Annie Schacht
Formand for social- og sundhedsassistentklubben
FOA Århus