Generalforsamling i Social- og sundhedsassistentklubben

Generalforsamling i Social- og sundhedsassistentklubben

Tid:
Den 7. marts 2019 kl. 18.00 – 21.30

Sted: DEN NYE MØDESAL 1. SAL FOA ÅRHUS, CHRISTIAN X VEJ 56-58, 8260 VIBY J

Der serveres en let anretning fra kl 17.00 – 18.00.
Generalforsamlingen starter kl. 18.00

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Årsregnskab for 2018
 7. Indkomne forslag. Deadline for indkomne forslag den. 21. februar
  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Fastsættelse af løn
  3. Forslag om bevilling af merchandise på 50.000 kr.
 8. Valg
  1. Valg af næstformand for social- og sundhedsassistentklubben for 2 år – Kirsten Mikkelsen modtager genvalg
  2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Solvej Skærbæk modtager genvalg
  3. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Hanne Svenning modtager genvalg
  4. Valg af bilagskontrollant for 2 år – Jytte Rødgaard
  5. Valg af bilagskontrollant-suppleant for 2 år
  6. Valg til sektorbestyrelsen for social- og sundhedsassistenter for 2 år – Annie Schacht modtager genvalg
  7. Valg af suppleant til sektorbestyrelsen for social- og sundhedsassistenter for 2 år – Solvej Skærbæk modtager genvalg
  8. Valg til sektorbestyrelsen for plejehjemsassistenter for 2 år – Nyvalg
  9. Valg til suppleant til sektorbestyrelsen for Plejehjemsassistenter for 2 år – Nyvalg
  10. Valg til sektorbestyrelsen for beskæftigelsesvejledere for 2 år – Nyvalg
  11. Valg til suppleant til sektorbestyrelsen for beskæftigelsesvejledere for 2 år – Nyvalg
  12. Valg til faggrupperepræsentant for social- og sundhedsassistenter for 2 år –  Annie Schacht modtager genvalg
  13. Valg til faggrupperepræsentant suppleant for social- og sundhedsassistenter for 2 år
  14. Valg til faggrupperepræsentant for plejehjemsassistenter for 2 år – Nyvalg
  15. Valg til faggrupperepræsentant suppleant for plejehjemsassistenter for 2 år – Nyvalg
  16. Valg til faggrupperepræsentant for beskæftigelsesvejledere for 2 år – Nyvalg
  17. Valg til faggrupperepræsentant suppleant for beskæftigelsesvejledere for 2 år – Nyvalg
10. Eventuelt

Tilmelding - eller afbud

Tilmelding
Afbud