Enneagram

Skal du med på det nye enneagram forløb?

Forløbet består af tre moduler, der vil blive afholdt i FOA Århus, på tirsdage fra kl. 16.30 til 19.30.

Vi starter op igen med et ny Enneagram forløb. Et forløb hvor du vil få indsigt i et redskab der i førsteomgang giver dig et værktøj til personlig udvikling og selvledelse.
Herudover får du også indsigt i hvordan du skaber positive synlige resultater sammen med andre der ser verden på en anderledes måde end dig selv. Samt hvordan du kommuniker optimalt også i pressede situationer.
Enneagrammet vil også kunne være med til at styrke det psykiske arbejdsmiljø, og minimer fravær på jeres arbejdsplads.

HVAD ER ENNEAGRAMMET?
Enneagrammet er det mest komplette værktøj inden for kommunikation og motivation. Modellen er en beskrivelse og kortlægning af hvordan 9 grundlæggende personlighedstyper tænker, handler og føler forskelligt.
Det er specielt velegnet til udviklings- og forandringsprocesser og er et effektivt kommunikations-redskab til samarbejde og teambuilding.

ENNEAGRAM FORLØBET ER FOR DIG DER ØNSKER

 • Personlig integritet og gennemslagskraft?
 • Større selvindsigt, indsigt i andres handlemønstre, øget forståelse for egne og andres handlemønstre?
 • Indsigt i egne og andre typers styrker, svagheder, muligheder og begrænsninger?
 • Styrket autenticitet, integritet og evne til selv-refleksion?
 • Bedre fornemmelse for egne og andres stress-tærskler?
 • At styrke din kommunikative kompetencer, indsigt i forholdet mellem talesprog, kropssprog, følelser og værdier?

FORLØBET ER DELT OP I 3 MODULER HVOR DU VIL OPNÅ

 • Indsigt i hvordan man inspirere og motiver andre mennesker.
 • Indsigt i hvorfor vi opfører os, som vi gør.
 • Indsigt i dine essentielle værdier og overbevisninger, og hvordan du er tro over for dem.
 • Indsigt i hvordan du motiverer dig selv og andre samt hvordan du bliver bedre til  at vælge fra og til.
 • Indsigt i hvordan imødekommer og håndteres stress.

Modul 1:
Tirsdag den 8/1-19 – tirsdag den 15/1-19 – tirsdag den 22/1-19. (kl. 16.30 til 19.30)

Her er der fokus på det grundlæggende i Enneagrammet. Du opnår indsigt i typernes bevidste og ubevidste mønstre, værdier og overbevisninger. Der vil være fokus på din egen Enneagram stil og hvordan din Enneagram stil virker på andre.

Modul 2:
Tirsdag den 29/1-19 – tirsdag den 5/2-19 – tirsdag den 19/2-19. (kl. 16.30 til 19.30)

Her vil vi ha fokus på Ennegramtyperne arbejdsstrategi og motivation. Samt hvordan typerne forandre sig når de er stressede, og hvad der skal til for at undgå stress for den enkelte Enneagram type.

Modul 3:
Tirsdag den 26/2-19 – tirsdag den 5/3-19 – tirsdag den 12/3-19. (kl. 16.30 til 19.30)

I dette modul vil der være fokus på hvordan man giver konstruktiv feedback til de enkelte typer i Enneagrammet. Du vil her få indsigt i hvordan du opnår den mest effektive kommunikation strategi i forhold til den enkelte Ennegramtype.

Tilmelding

Du kan vælge et enkelt modul eller alle modulerne.

Modul 1
Modul 2
Modul 3

UNDERVISNINGEN PÅ FORLØBET
Undervisningen er tilrettelagt oplevelsesorienteret og bygger på deltagernes aktive deltagelse i et samspil med underviser. Der veksles mellem oplæg fra underviser, gruppearbejde, cases og feedback fra deltageren.

Underviser på forløbet er Helle Møller fra Resursekonsulenten
Helle Møller har som rådgiver og underviser stor erfaring i selvudvikling, coaching, stresshåndtering, teamudvikling og personaleledelse. Både inden for det private og offentlige erhvervsliv. Helle Møller er udannet HR forandrings- og proces konsulent, NLP Coach, Enneagram Coach og pædagog.
Til daglig arbejder Helle i sit firma Resursekonsulenten, der igennem individuelle coaching, rådgivning, kurser og foredrager med til at sætte fokus på personlig trivsel og udvikling både for leder og medarbejder.