Temamøde om dysfagi

Temamøde om dysfagi

Tid:
Tirsdag den 2. april 2019, kl. 17.00-20.00

Sted:
FOA Århus, mødesalen, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J.


Temamødet er arrangeret i samarbejde med Social og sundhedsassistentklubbben og Sygehjælpernes Brancheklub og Social- og sundhedshjælpernes faggruppeklub.

Oplæg ved en underviser fra Social og sundhedsskolen Østjylland.

Oplægget omhandler:
Hvad er dysfagi?
Hvordan behandles det?
Dysfagi rammer halvdelen af apopleksiramte.
Omkring halvdelen af alle, der rammes af en blodprop eller blødning i hjernen, får dysfagi de første par døgn efter deres indlæggelse. De fleste kommer sig hurtigt, og 80-90 % kan spise og drikke efter 4 uger. En del vil dog stadig være besværet i at spise og drikke det, de kunne før, og i et normalt tempo.
Nogle har problemer med, at mundvandet løber, nogle kommer til at hoste under måltidet, og nogle skal koncentrere sig så meget om at spise, at de ikke kan deltage i en samtale samtidig.

Der serveres sandwich og kaffe/kage i forbindelse med temamødet.
 

Tilmelding - eller afbud

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 26. marts 2019.
Tilmelding
Afbud